Altres màquines

CISALLA GEKA MOD. MICROCROP

ROSCADORA ROSCAMAT

CISALLA MANUAL

LAMINADORA DE ROSQUES M5 A M20
PREMSA INBERO de 15Tn